• Pythagoras; Museo Capitolino, Rome
  • Rafael; School of Athens, detail
  • Harmony of the spheres
  • Rubens, Pythagoras advocating vegetarianism
  • Pythagoras, Samos
  • Tabula Cebetis, Rijkmuseum Amsterdam
  • Basilica Porta Maggiore, restored

Welkom op de website van Stichting Pythagoras

Stichting Pythagoras is een informatiecentrum over de filosofie van Pythagoras, Pythagoreërs en presocratische filosofen.

De hoofdpersonen zijn: Pythagoras, Archytas, Philolaus, Alcmaeon, Nicomachus, Empedocles, Apollonius van Tyana, Hypatia van Alexandrië en Theon.

De Gouden Verzen van Pythagoras zijn een belangrijk deel van de collectie.

Andere onderwerpen zijn: Pythagorese leefwijze (met inbegrip van vegetarisme), Somnium Scipionis, Tabula Cebetis, Tetraktis, harmonie der sferen, pentagram, reïncarnatie en de letter Y.

De bibliotheek verzamelt alle publicaties met betrekking tot de bovengenoemde punten.

Het ontsluit deze informatie, zet de bibliografische gegevens in databases en maakt deze openbaar. Het propageert haar doelstellingen via de media.

De Stichting publiceert een nieuwsbrief een keer per jaar. De huidige nieuwsbrief is te vinden op de website, de oudere nieuwsbrieven kunnen worden aangevraagd.

De Stichting is een non-profit organisatie; onze nieuwsbrief is gratis. Donaties, ook in de vorm van artikelen of boeken, zijn van harte welkom.

 

Stichting Pythagoras
Secretariaat : N.G. Bader, Thorbeckelaan 46, 1412 BR Naarden
E-mail : nico.bader@stichting-pythagoras.nl